05 marca 2020
„Nie zawsze z perspektywy miasta widać, jak wiele zmian może zachodzić na wsi”. Szczególnie potrzebne jest przygotowanie polskich elit politycznych na debatę o Wspólnej Polityce Rolnej (WPR). Udział rolnictwa i
21 stycznia 2020
Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH prowadzi badania koniunktury w sektorze bankowym od końca lat 90-tych XX w. Wraz z inicjatywą uczczenia jubileuszu 20 lat badań pojawia się potrzeba podsumowań zebranego dorobku
19 listopada 2019
Mieć czy być? Czy nowoczesne państwo w XXI w. powinno być istotnym właścicielem firm i innych zasobów w gospodarce, aby optymalnie wypełniać swoje role w stosunku do obywateli? Doświadczenia z

Pojęcie QUANT TANK wprowadzone zostało przez Stanisława Kluzę.

 

Stanisław Kluza (48) - doktor ekonomii związany od 1994r. z Instytutem Statystyki i Demografii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, twórca zintegrowanego nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce, pierwszy Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (2006-11), Minister Finansów i Wiceminister Finansów (2006), Prezes BOŚ Bank (2016-17), główny ekonomista i dyrektor Departamentu Analiz w Banku Gospodarki Żywnościowej (2002-06). Specjalizacja naukowa: polityka pieniężna, statystyka, ekonometria, makroekonomia, bankowość oraz badania koniunktury.

 

Stanisław Kluza jest założycielem Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz – Quant Tank.

O założycielach

Dr Stanisław Kluza – Założyciel Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz – Quant Tank

 Solidarność międzypokoleniowa  będzie jednym z największych wyzwań polityki społecznej w XXI w. 

Jednym z wciąż nierozwiązanych problemów obniżonej dzietności jest nieskupianie polityki rodzinnej wokół sprzężeń na styku z rynkiem pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zrównoważony rozwój  to sytuacja, gdy bieżące pokolenia nie żyją na koszt przyszłych pokoleń.   

Znaczącym czynnikiem podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce jest skuteczność zarządzania zarówno

na poziomie podstawowych jednostek państwa - gmin czy powiatów - jak

i samych przedsiębiorstw

 

 

Nowoczesny system emerytalny powinien znosić regułę wieku emerytalnego na rzecz zgromadzonej składki. Uelastyczni to rynek pracy oraz urealni jej rynkową wycenę.  

 

 

 Stabilność finansowa 

jest dobrem publicznym

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

 

 

 Gospodarka to ludzie 

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

Konkurencja o  kapitał ludzki  będzie największą szansą i ryzykiem dla rozwoju cywilizacyjnego państw i regionów w XXIw.

 

 

 

 

Współczesne państwa będą konkurować międzynarodowo  warunkami życia,  które stwarzają dla swoich społeczeństw

 

 

 

 

Rolą państwa jest zapewnienie równowagi regulacyjnej dla sektora finansowego.

Jej nadmiar lub niedobór skutkuje chłodzeniem gospodarki lub wzrostem rynka niestabilności instytucji finansowych (S Kluza)

 

 

 

 

NIE PRZEGAP
NAJBLIŻSZEJ
DEBATY

Sprawdź termin

Działamy na rzecz budowy kapitału społecznego
oraz podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce.
  1. pl
  2. en
Copyright 2022 INSTYTUT DEBATY EKSPERCKIEJ I ANALIZ QUANT TANK All Right Reserved