Mieć czy być? Czy nowoczesne państwo w XXI w. powinno być istotnym właścicielem firm i innych zasobów w gospodarce, aby optymalnie wypełniać swoje role w stosunku do obywateli? Doświadczenia z historii oraz innych gospodarek pokazują, że państwo nie jest szczególnie efektywnym ekonomicznie nadzorcą i zdecydowanie gorzej sobie radzi w warunkach gry rynkowej. Z drugiej strony współczesne państwo dysponuje silną funkcją regulacyjną, która dobrze stosowana bez problemu może zabezpieczać interesy obywateli i rynkowe relacje w gospodarce. Państwo nie powinno również nie posiadać nic, ale wówczas pojawia się pytanie o granice tego stanu posiadania oraz sposób sprawowania nadzoru nad tym majątkiem. 

 

Jakiego państwa chcemy? Jaka powinna być rola państwa w gospodarce? Jaki powinien być zakres własności państwa? W jaki sposób zatrzymać ekspansję państwa w gospodarce i ograniczyć jego rolę właścicielską? W jaki sposób powinien być prowadzony nadzór właścicielski państwa w spółkach, które powinny pozostać w gestii Skarbu?  

 

Państwo jako właściciel i regulator

19 listopada 2019

Powrót do listy

Debaty

Debata

Zaproszenie

Nota prasowa

 Solidarność międzypokoleniowa  będzie jednym z największych wyzwań polityki społecznej w XXI w. 

Jednym z wciąż nierozwiązanych problemów obniżonej dzietności jest nieskupianie polityki rodzinnej wokół sprzężeń na styku z rynkiem pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zrównoważony rozwój  to sytuacja, gdy bieżące pokolenia nie żyją na koszt przyszłych pokoleń.   

Znaczącym czynnikiem podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce jest skuteczność zarządzania zarówno

na poziomie podstawowych jednostek państwa - gmin czy powiatów - jak

i samych przedsiębiorstw

 

 

Nowoczesny system emerytalny powinien znosić regułę wieku emerytalnego na rzecz zgromadzonej składki. Uelastyczni to rynek pracy oraz urealni jej rynkową wycenę.  

 

 

 Stabilność finansowa 

jest dobrem publicznym

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

 

 

 Gospodarka to ludzie 

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

Konkurencja o  kapitał ludzki  będzie największą szansą i ryzykiem dla rozwoju cywilizacyjnego państw i regionów w XXIw.

 

 

 

 

Współczesne państwa będą konkurować międzynarodowo  warunkami życia,  które stwarzają dla swoich społeczeństw

 

 

 

 

Rolą państwa jest zapewnienie równowagi regulacyjnej dla sektora finansowego.

Jej nadmiar lub niedobór skutkuje chłodzeniem gospodarki lub wzrostem rynka niestabilności instytucji finansowych (S Kluza)

 

 

 

 

NIE PRZEGAP
NAJBLIŻSZEJ
DEBATY

Sprawdź termin

Działamy na rzecz budowy kapitału społecznego
oraz podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce.
  1. pl
  2. en
Copyright 2020 INSTYTUT DEBATY EKSPERCKIEJ I ANALIZ QUANT TANK All Right Reserved