Czym się zajmujemy?

 

Jesteśmy jednostką niezależną. Nasze cele realizujemy poprzez dzielenie się wiedzą z liderami społecznymi i gospodarczymi.

 

Działamy w obszarze nauk ekonomicznych i społecznych z naciskiem na wykorzystanie metod ilościowych jako narzędzia pomiaru i modelowania rezultatów. Doradzamy przedsiębiorcom oraz jednostkom samorządu terytorialnego bez względu na ich wielkość czy status.

 

Specjalizujemy się w szczególności w rynkach takich jak:

 • rynki finansowe

 • handel detaliczny

 • budownictwo

 • opieka zdrowotna

 • ochrona środowiska

 • oświata

 • IT

 • przemysł ciężki

 • transport

 • turystyka

 

Prowadzimy także działania edukacyjne w postaci seminariów i szkoleń.

 

W naszej ofercie dla firm skupiamy się na rozwiązaniach służących podnoszeniu ich konkurencyjności i efektywności. Naszą siłą jest szerokie spektrum ekspertów gotowych do podjęcia badań i realizacji zleceń z wielu różnych dziedzin.

 

Przykładowe działania:

 • optymalizacji zarządzania przedsiębiorstwem

 • analizy makroekonomiczne oraz gospodarcze

 • implementacja regulacji

 • analiza i ocena ekonomicznych skutków regulacji

 • wnioskowanie zarządcze w oparciu o nieprzetworzone zasoby danych

 • zarządzanie informacją oraz bazami danych

 

W wymiarze publicznym jesteśmy głównie nastawieni na służbę samorządom w Polsce. Zajmujemy się projektowaniem spójnych polityk społecznych oraz rozwojowych na szczeblu zarówno lokalnym, regionalnym jak i krajowym.

 

Podejmujemy m.in. tematy z zakresu:

 • polityki regulacyjne państwa, w szczególności rynków pracy oraz dzietności

 • optymalizacja zarządcza

 • implementacja regulacji

 • analizy makroekonomiczne, gospodarcze

 • analiza polityk publicznych na poziomie samorządowym oraz krajowym

 • budowanie strategii samorządów

 

Nasze działania są nakierowane na budowanie standardu życia i kapitału społecznego.

Oferta

Zobacz najnowszy raport

 Solidarność międzypokoleniowa  będzie jednym z największych wyzwań polityki społecznej w XXI w. 

Jednym z wciąż nierozwiązanych problemów obniżonej dzietności jest nieskupianie polityki rodzinnej wokół sprzężeń na styku z rynkiem pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zrównoważony rozwój  to sytuacja, gdy bieżące pokolenia nie żyją na koszt przyszłych pokoleń.   

Znaczącym czynnikiem podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce jest skuteczność zarządzania zarówno

na poziomie podstawowych jednostek państwa - gmin czy powiatów - jak

i samych przedsiębiorstw

 

 

Nowoczesny system emerytalny powinien znosić regułę wieku emerytalnego na rzecz zgromadzonej składki. Uelastyczni to rynek pracy oraz urealni jej rynkową wycenę.  

 

 

 Stabilność finansowa 

jest dobrem publicznym

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

 

 

 Gospodarka to ludzie 

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

Konkurencja o  kapitał ludzki  będzie największą szansą i ryzykiem dla rozwoju cywilizacyjnego państw i regionów w XXIw.

 

 

 

 

Współczesne państwa będą konkurować międzynarodowo  warunkami życia,  które stwarzają dla swoich społeczeństw

 

 

 

 

Rolą państwa jest zapewnienie równowagi regulacyjnej dla sektora finansowego.

Jej nadmiar lub niedobór skutkuje chłodzeniem gospodarki lub wzrostem rynka niestabilności instytucji finansowych (S Kluza)

 

 

 

 

NIE PRZEGAP
NAJBLIŻSZEJ
DEBATY

Sprawdź termin

Działamy na rzecz budowy kapitału społecznego
oraz podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce.
 1. pl
 2. en
Copyright 2022 INSTYTUT DEBATY EKSPERCKIEJ I ANALIZ QUANT TANK All Right Reserved