Pojęciem think tank określane są organizacje eksperckie wyrastające najczęściej w środowisku naukowym i biorące czynny udział w bieżącej polityce tak państwa, jak również samorządu terytorialnego. Zakładane są przez osoby i instytucje znajdujące się poza aparatem państwa i samorządu terytorialnego.

 

W swej działalności wykorzystują metody badawcze do rozwiązywania problemów praktycznych, z jakimi borykają się organy władzy publicznej. Dyskurs i badania naukowe prowadzone są w zespołach interdyscyplinarnych z udziałem ekonomistów, socjologów, prawników, administratywistów. Opracowywane są różne dokumenty, rekomendacje, raporty, ekspertyzy, które trafiają do piastunów organów władzy. W taki sposób mierzą się z wieloma wyzwaniami demograficznymi, społecznymi, kulturowymi, migracyjnymi, finansowymi, gospodarczymi.

 

Pojęcie think tank wywodzi się z anglosaskiej kultury politycznej, gdzie w debacie publicznej działalność think tanków często swym wkładem merytorycznym znacząco wpływa na kierunek polityki państwa.

 

Quant tank jest szczególną formą think tanka. Bazuje głównie na kwantyfikacyjnych metodach badawczych. Dzięki temu, że efekty jego prac są oparte na twardych, mierzalnych danych, wnioski z nich mają najwyższy czynnik niezależności.

Czym jest think tank?

Dlaczego quant tank?

Naszym celem jest wsparcie uczestników debaty publicznej wysokiej jakości analizą oraz pogłębionym modelowaniem. Chcemy, aby wybory społeczne dokonywały się w oparciu o rzetelną wiedzę i merytoryczną wymianę poglądów.

 

Skupiamy naukowców i praktyków o dużym doświadczeniu badawczym, eksperckim oraz zarządczym. Łączymy wiedzę z doświadczeniem. Opracowujemy rekomendacje i analizy z obszaru strategii dla firm, samorządów oraz polityk publicznych państwa - z inicjatywy własnej jak również na zamówienie.

 

Robimy to w przekonaniu, że ułatwią one przeprowadzanie rzetelnych debat publicznych i optymalizacji polityk publicznych. Wierzymy, że doradztwo zarządcze w firmach przyczynia się do podnoszenia ogólnej wartości kapitału ludzkiego w Polsce.

Misja i cele

 Solidarność międzypokoleniowa  będzie jednym z największych wyzwań polityki społecznej w XXI w. 

Jednym z wciąż nierozwiązanych problemów obniżonej dzietności jest nieskupianie polityki rodzinnej wokół sprzężeń na styku z rynkiem pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zrównoważony rozwój  to sytuacja, gdy bieżące pokolenia nie żyją na koszt przyszłych pokoleń.   

Znaczącym czynnikiem podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce jest skuteczność zarządzania zarówno

na poziomie podstawowych jednostek państwa - gmin czy powiatów - jak

i samych przedsiębiorstw

 

 

Nowoczesny system emerytalny powinien znosić regułę wieku emerytalnego na rzecz zgromadzonej składki. Uelastyczni to rynek pracy oraz urealni jej rynkową wycenę.  

 

 

 Stabilność finansowa 

jest dobrem publicznym

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

 

 

 Gospodarka to ludzie 

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

Konkurencja o  kapitał ludzki  będzie największą szansą i ryzykiem dla rozwoju cywilizacyjnego państw i regionów w XXIw.

 

 

 

 

Współczesne państwa będą konkurować międzynarodowo  warunkami życia,  które stwarzają dla swoich społeczeństw

 

 

 

 

Rolą państwa jest zapewnienie równowagi regulacyjnej dla sektora finansowego.

Jej nadmiar lub niedobór skutkuje chłodzeniem gospodarki lub wzrostem rynka niestabilności instytucji finansowych (S Kluza)

 

 

 

 

NIE PRZEGAP
NAJBLIŻSZEJ
DEBATY

Sprawdź termin

Działamy na rzecz budowy kapitału społecznego
oraz podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce.
  1. pl
  2. en
Copyright 2022 INSTYTUT DEBATY EKSPERCKIEJ I ANALIZ QUANT TANK All Right Reserved