Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH prowadzi badania koniunktury w sektorze bankowym od końca lat 90-tych XX w. Wraz z inicjatywą uczczenia jubileuszu 20 lat badań pojawia się potrzeba podsumowań zebranego dorobku oraz refleksji nad procesami, których doświadczył sektor bankowy. Kluczowe z nich powiązane były z procesami własnościowymi oraz dynamicznym rozwojem know-how w tej branży. 

 

Czy struktura własności w sektorze bankowym ma znacznie dla wzrostu gospodarczego i zamożności kraju? Czy państwo powinno być wiodącym właścicielem w sektorze bankowym? Czy polski/krajowy prywatny kapitał osiągnął sukces w sektorze bankowym? Czy spółdzielcze formy usług depozytowo-kredytowych mają przyszłość w Polsce?

 

Sytuacja w gospodarce polskiej i sektorze bankowym

21 stycznia 2020

Powrót do listy

Debaty

Debata

Zaproszenie

Nota prasowa

Opracowanie

 Solidarność międzypokoleniowa  będzie jednym z największych wyzwań polityki społecznej w XXI w. 

Jednym z wciąż nierozwiązanych problemów obniżonej dzietności jest nieskupianie polityki rodzinnej wokół sprzężeń na styku z rynkiem pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zrównoważony rozwój  to sytuacja, gdy bieżące pokolenia nie żyją na koszt przyszłych pokoleń.   

Znaczącym czynnikiem podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce jest skuteczność zarządzania zarówno

na poziomie podstawowych jednostek państwa - gmin czy powiatów - jak

i samych przedsiębiorstw

 

 

Nowoczesny system emerytalny powinien znosić regułę wieku emerytalnego na rzecz zgromadzonej składki. Uelastyczni to rynek pracy oraz urealni jej rynkową wycenę.  

 

 

 Stabilność finansowa 

jest dobrem publicznym

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

 

 

 Gospodarka to ludzie 

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

Konkurencja o  kapitał ludzki  będzie największą szansą i ryzykiem dla rozwoju cywilizacyjnego państw i regionów w XXIw.

 

 

 

 

Współczesne państwa będą konkurować międzynarodowo  warunkami życia,  które stwarzają dla swoich społeczeństw

 

 

 

 

Rolą państwa jest zapewnienie równowagi regulacyjnej dla sektora finansowego.

Jej nadmiar lub niedobór skutkuje chłodzeniem gospodarki lub wzrostem rynka niestabilności instytucji finansowych (S Kluza)

 

 

 

 

NIE PRZEGAP
NAJBLIŻSZEJ
DEBATY

Sprawdź termin

Działamy na rzecz budowy kapitału społecznego
oraz podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce.
  1. pl
  2. en
Copyright 2022 INSTYTUT DEBATY EKSPERCKIEJ I ANALIZ QUANT TANK All Right Reserved