5 maja 2020

 

Patriotyzm gospodarczy

 

Debata Ekspercka to inicjatywa Quant Tank nakierowana na podejmowanie w debacie publicznej i akademickiej tematów bieżących a zarazem istotnych w wymiarze ekonomicznym i społecznym. Jej celem jest dostarczenie i upowszechnienie wiedzy eksperckiej pochodzącej z badań naukowych oraz od praktyków gospodarczych, na której powinny być budowane rzeczowe i uczciwe argumenty w debacie publicznej i politycznej. Rolą zaprezentowanych analiz i doświadczeń jest ograniczenie emocjonalności toczonych sporów i polemik na rzecz wytyczenia rzeczywistych możliwości działania.

Other debates

05 March 2020
Domyślna treść artykułu myślną treść
21 January 2020
Domyślna treść artykułu myślną treść
19 November 2019
Domyślna treść artykułu myślną treść
08 May 2019
Domyślna treść artykułu myślną treść
16 April 2019
Domyślna treść artykułu myślną treść
20 March 2019
Domyślna treść artykułu myślną treść
26 February 2019
Domyślna treść artykułu myślną treść
22 January 2019
Domyślna treść artykułu myślną treść
18 December 2018
Domyślna treść artykułu myślną treść
06 November 2018
Domyślna treść artykułu myślną treść
25 September 2018
Domyślna treść artykułu myślną treść

Uncoming debates

Invitation

PATRIOTYZM  GOSPODARCZY

5 maja 2020

… kapitał społeczny … ; Ewolucja od kapitału ziemskiego poprzez wytwórczy, do gospodarki opartej na wiedzy ; kolejna faza będzie wokół kapitału społecznego

 

 

 Solidarność międzypokoleniowa  będzie jednym z największych wyzwań polityki społecznej w XXI w. 

Jednym z wciąż nierozwiązanych problemów obniżonej dzietności jest nieskupianie polityki rodzinnej wokół sprzężeń na styku z rynkiem pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zrównoważony rozwój  to sytuacja, gdy bieżące pokolenia nie żyją na koszt przyszłych pokoleń.   

Znaczącym czynnikiem podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce jest skuteczność zarządzania zarówno

na poziomie podstawowych jednostek państwa - gmin czy powiatów - jak

i samych przedsiębiorstw

 

 

Nowoczesny system emerytalny powinien znosić regułę wieku emerytalnego na rzecz zgromadzonej składki. Uelastyczni to rynek pracy oraz urealni jej rynkową wycenę.  

 

 

 Stabilność finansowa 

jest dobrem publicznym

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

 

 

 Gospodarka to ludzie 

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

Konkurencja o  kapitał ludzki  będzie największą szansą i ryzykiem dla rozwoju cywilizacyjnego państw i regionów w XXIw.

 

 

 

 

Współczesne państwa będą konkurować międzynarodowo  warunkami życia,  które stwarzają dla swoich społeczeństw

 

 

 

 

… państwa będą konkurować o kapitał ludzki - jakością życia … ; a w XXI w. jest on mobilny i nie zna granic, będzie wybierał korzystniejsze rezydencje podatkowe

 

 

Rolą państwa jest zapewnienie równowagi regulacyjnej dla sektora finansowego.

Jej nadmiar lub niedobór skutkuje chłodzeniem gospodarki lub wzrostem rynka niestabilności instytucji finansowych (S Kluza)

 

 

 

 

O ich atrakcyjności przesądza zarówno strona ekonomiczna, ale również

 komfort  i  jakość  życia .

 

 

DON'T MISS
THE NEXT
DEBATE

Check the date

We work to build social capital and raising the standard
of living and wealth in Poland.
  1. pl
  2. en
Copyright 2020 INSTYTUT DEBATY EKSPERCKIEJ I ANALIZ QUANT TANK All Right Reserved