We are an independent entity. We achieve our goals by sharing knowledge with social and economic leaders.

 

We operate in the field of economic and social sciences with an emphasis on the use of quantitative methods as a tool for measuring and modeling results. We advise entrepreneurs and local government units regardless of their size or status.

 

We specialize in particular in markets such as:

 • financial markets

 • the retail trade

 • construction

 • Healthcare

 • environmental Protection

 • education

 • IT

 • heavy industry

 • transport

 • tourism

 

We also conduct educational activities in the form of seminars and trainings.

 

In our offer for companies, we focus on solutions that increase their competitiveness and efficiency. Our strength is a wide spectrum of experts ready to undertake research and implementation of orders in many different fields.

 

Examples of activities:

 • enterprise management optimization

 • macroeconomic and economic analyzes

 • implementation of regulations

 • analysis and assessment of the economic effects of regulation

 • management inference based on raw data resources

 • information and database management

 

In the public dimension, we are mainly focused on serving local governments in Poland. We design coherent social and development policies at both local, regional and national levels.

 

We undertake, among others topics in the field of:

 • state regulatory policies, in particular labor and fertility markets

 • management optimization

 • implementation of regulations

 • macroeconomic and economic analyzes

 • analysis of public policies at local and national level

 • developing local government strategies

 

We work to build social capital and raising the standard of living and wealth in Poland.

We offer

Zobacz najnowszy raport

 Solidarność międzypokoleniowa  będzie jednym z największych wyzwań polityki społecznej w XXI w. 

Jednym z wciąż nierozwiązanych problemów obniżonej dzietności jest nieskupianie polityki rodzinnej wokół sprzężeń na styku z rynkiem pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zrównoważony rozwój  to sytuacja, gdy bieżące pokolenia nie żyją na koszt przyszłych pokoleń.   

Znaczącym czynnikiem podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce jest skuteczność zarządzania zarówno

na poziomie podstawowych jednostek państwa - gmin czy powiatów - jak

i samych przedsiębiorstw

 

 

Nowoczesny system emerytalny powinien znosić regułę wieku emerytalnego na rzecz zgromadzonej składki. Uelastyczni to rynek pracy oraz urealni jej rynkową wycenę.  

 

 

 Stabilność finansowa 

jest dobrem publicznym

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

 

 

 Gospodarka to ludzie 

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

Konkurencja o  kapitał ludzki  będzie największą szansą i ryzykiem dla rozwoju cywilizacyjnego państw i regionów w XXIw.

 

 

 

 

Współczesne państwa będą konkurować międzynarodowo  warunkami życia,  które stwarzają dla swoich społeczeństw

 

 

 

 

Rolą państwa jest zapewnienie równowagi regulacyjnej dla sektora finansowego.

Jej nadmiar lub niedobór skutkuje chłodzeniem gospodarki lub wzrostem rynka niestabilności instytucji finansowych (S Kluza)

 

 

 

 

DON'T MISS
THE NEXT
DEBATE

Check the date

We work to build social capital and raising the standard
of living and wealth in Poland.
 1. pl
 2. en
Copyright 2020 INSTYTUT DEBATY EKSPERCKIEJ I ANALIZ QUANT TANK All Right Reserved