The term think tank is dedicated to experts` organizations that most often grow up in the scientific community and take active part in the current policy of both the state and local government levels. They are founded by people and institutions outside the state and local government officials.

 

In their activities, they use research methods to solve practical problems faced by public authorities. Discourse and scientific research are conducted in interdisciplinary teams with the participation of economists, sociologists, lawyers and administrators. Various documents, recommendations, reports and expert opinions are prepared, which are sent to the top executive levels of the authorities. In this way they face many demographic, social, cultural, migration, financial and economic challenges.

 

The concept of think tank originates from the Anglo-Saxon political culture, where in public debate the activity of think tanks often significantly influences the direction of state policy through its substantive input.

Quant tank is a special form of think tank. It is focused on analysis and based mainly on quantitative methos in research. Due to the fact that the effects of its work are based on empirical, measurable data, the conclusions of them have the highest factor of independence.

 

The concept was introduced by Stanisław Kluza - a doctor of economics associated since 1994 with the Institute of Statistics and Demography at the Warsaw School of Economics, creator of integrated supervision over the financial market in Poland, first Chairman of the Financial Supervision Commission (2006-11), Minister of Finance and Deputy Minister of Finance (2006), President of BOŚ Bank (2016-17), Chief Economist and Director of the Analyzes Department at Bank Gospodarki Żywnościowej (2002-06). Scientific specialization: monetary policy, statistics, econometrics, macroeconomics, banking and business climate surveys.

 

Stanisław Kluza is the founder of the Quant Tank Institute of Expert Debate and Analysis.

What is a Quant Tank?

Why Quant Tank?

 Solidarność międzypokoleniowa  będzie jednym z największych wyzwań polityki społecznej w XXI w. 

Jednym z wciąż nierozwiązanych problemów obniżonej dzietności jest nieskupianie polityki rodzinnej wokół sprzężeń na styku z rynkiem pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zrównoważony rozwój  to sytuacja, gdy bieżące pokolenia nie żyją na koszt przyszłych pokoleń.   

Znaczącym czynnikiem podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce jest skuteczność zarządzania zarówno

na poziomie podstawowych jednostek państwa - gmin czy powiatów - jak

i samych przedsiębiorstw

 

 

Nowoczesny system emerytalny powinien znosić regułę wieku emerytalnego na rzecz zgromadzonej składki. Uelastyczni to rynek pracy oraz urealni jej rynkową wycenę.  

 

 

 Stabilność finansowa 

jest dobrem publicznym

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

 

 

 Gospodarka to ludzie 

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

Konkurencja o  kapitał ludzki  będzie największą szansą i ryzykiem dla rozwoju cywilizacyjnego państw i regionów w XXIw.

 

 

 

 

Współczesne państwa będą konkurować międzynarodowo  warunkami życia,  które stwarzają dla swoich społeczeństw

 

 

 

 

Rolą państwa jest zapewnienie równowagi regulacyjnej dla sektora finansowego.

Jej nadmiar lub niedobór skutkuje chłodzeniem gospodarki lub wzrostem rynka niestabilności instytucji finansowych (S Kluza)

 

 

 

 

DON'T MISS
THE NEXT
DEBATE

Check the date

We work to build social capital and raising the standard
of living and wealth in Poland.
  1. pl
  2. en
Copyright 2020 INSTYTUT DEBATY EKSPERCKIEJ I ANALIZ QUANT TANK All Right Reserved