05 March 2020
"It is not always visible from the city's perspective how many changes can take place in the countryside." Particularly necessary is the preparation of the Polish political elite for the
21 January 2020
The Institute for Economic Development of the Warsaw School of Economics has been conducting business surveys in the banking sector since the end of the 1990s. Along with the initiative
19 November 2019
To have or to be? Should a modern state in the 21st century be a significant owner of companies and other resources in the economy in order to optimally fulfill

Pojęciem think tank określane są organizacje eksperckie wyrastające najczęściej w środowisku naukowym i biorące czynny udział w bieżącej polityce tak państwa, jak również samorządu terytorialnego. Zakładane są przez osoby i instytucje znajdujące się poza aparatem państwa i samorządu terytorialnego.

 

W swej działalności wykorzystują metody badawcze do rozwiązywania problemów praktycznych, z jakimi borykają się organy władzy publicznej. Dyskurs i badania naukowe prowadzone są w zespołach interdyscyplinarnych z udziałem ekonomistów, socjologów, prawników, administratywistów. Opracowywane są różne dokumenty, rekomendacje, raporty, ekspertyzy, które trafiają do piastunów organów władzy. W taki sposób mierzą się z wieloma wyzwaniami demograficznymi, społecznymi, kulturowymi, migracyjnymi, finansowymi, gospodarczymi.

 

Pojęcie think tank wywodzi się z anglosaskiej kultury politycznej, gdzie w debacie publicznej działalność think tanków często swym wkładem merytorycznym znacząco wpływa na kierunek polityki państwa.

About the founders

Dr Stanisław Kluza – Założyciel Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz – Quant Tank

 Solidarność międzypokoleniowa  będzie jednym z największych wyzwań polityki społecznej w XXI w. 

Jednym z wciąż nierozwiązanych problemów obniżonej dzietności jest nieskupianie polityki rodzinnej wokół sprzężeń na styku z rynkiem pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zrównoważony rozwój  to sytuacja, gdy bieżące pokolenia nie żyją na koszt przyszłych pokoleń.   

Znaczącym czynnikiem podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce jest skuteczność zarządzania zarówno

na poziomie podstawowych jednostek państwa - gmin czy powiatów - jak

i samych przedsiębiorstw

 

 

Nowoczesny system emerytalny powinien znosić regułę wieku emerytalnego na rzecz zgromadzonej składki. Uelastyczni to rynek pracy oraz urealni jej rynkową wycenę.  

 

 

 Stabilność finansowa 

jest dobrem publicznym

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

 

 

 Gospodarka to ludzie 

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

Konkurencja o  kapitał ludzki  będzie największą szansą i ryzykiem dla rozwoju cywilizacyjnego państw i regionów w XXIw.

 

 

 

 

Współczesne państwa będą konkurować międzynarodowo  warunkami życia,  które stwarzają dla swoich społeczeństw

 

 

 

 

Rolą państwa jest zapewnienie równowagi regulacyjnej dla sektora finansowego.

Jej nadmiar lub niedobór skutkuje chłodzeniem gospodarki lub wzrostem rynka niestabilności instytucji finansowych (S Kluza)

 

 

 

 

DON'T MISS
THE NEXT
DEBATE

Check the date

We work to build social capital and raising the standard
of living and wealth in Poland.
  1. pl
  2. en
Copyright 2020 INSTYTUT DEBATY EKSPERCKIEJ I ANALIZ QUANT TANK All Right Reserved