Od dłuższego czasu inflacja w Polsce jest na rekordowo niskich poziomach. Również od 4 lat stopy procentowe NBP (w tym referencyjna 1,5%) są na swoich historycznie najniższych poziomach. Czy to oznacza, że niska inflacja i tani pieniądz są dane raz na zawsze? Czy wobec narastającej presji inflacyjnej RPP powinna rozważyć zapobiegawczo niewielkie zaostrzenie polityki pieniężnej? … a w ogóle, to jaki poziom inflacji jest optymalny dla gospodarki?

 

Drugim, zdecydowanie trudniejszym obszarem dyskusji jest kwestia samego pomiaru inflacji. Czy jest ona rzeczywiście na takim poziomie, jak jest raportowana przez GUS? Odczucia konsumenckie są na zdecydowanie wyższym poziomie. Czy zatem mamy do czynienia z niedoskonałością metodyczną, która może i powinna być usunięta?

 

W poszukiwaniu zaginionej inflacji

26 lutego 2019

Powrót do listy

Debaty

Debata

Zaproszenie

Nota prasowa

 Solidarność międzypokoleniowa  będzie jednym z największych wyzwań polityki społecznej w XXI w. 

Jednym z wciąż nierozwiązanych problemów obniżonej dzietności jest nieskupianie polityki rodzinnej wokół sprzężeń na styku z rynkiem pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zrównoważony rozwój  to sytuacja, gdy bieżące pokolenia nie żyją na koszt przyszłych pokoleń.   

Znaczącym czynnikiem podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce jest skuteczność zarządzania zarówno

na poziomie podstawowych jednostek państwa - gmin czy powiatów - jak

i samych przedsiębiorstw

 

 

Nowoczesny system emerytalny powinien znosić regułę wieku emerytalnego na rzecz zgromadzonej składki. Uelastyczni to rynek pracy oraz urealni jej rynkową wycenę.  

 

 

 Stabilność finansowa 

jest dobrem publicznym

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

 

 

 Gospodarka to ludzie 

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

Konkurencja o  kapitał ludzki  będzie największą szansą i ryzykiem dla rozwoju cywilizacyjnego państw i regionów w XXIw.

 

 

 

 

Współczesne państwa będą konkurować międzynarodowo  warunkami życia,  które stwarzają dla swoich społeczeństw

 

 

 

 

Rolą państwa jest zapewnienie równowagi regulacyjnej dla sektora finansowego.

Jej nadmiar lub niedobór skutkuje chłodzeniem gospodarki lub wzrostem rynka niestabilności instytucji finansowych (S Kluza)

 

 

 

 

NIE PRZEGAP
NAJBLIŻSZEJ
DEBATY

Sprawdź termin

Działamy na rzecz budowy kapitału społecznego
oraz podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce.
  1. pl
  2. en
Copyright 2020 INSTYTUT DEBATY EKSPERCKIEJ I ANALIZ QUANT TANK All Right Reserved