Spotkanie inauguracyjne IDEiA – QUANT TANK skupiło inicjatorów i sympatyków pomysłu utworzenia think tank-u analitycznego. Nazwa „quant tank” podkreśla potrzebę wspierania debat publicznych pogłębioną, metodyczną i rzetelną analizą ilościową oraz modelowaniem. Podobne zapotrzebowanie zgłaszają podmioty gospodarcze na potrzeby oceny swojej pozycji rynkowej, planowania rozwoju oraz decyzji strategicznych.    

 

Inicjatywa spotkała się z zainteresowaniem nie tylko pracowników naukowych, ale i osób działających społecznie lub od wielu lat osiągających sukcesy w biznesie. Widzą w niej szansę na dodatkowe ścieżki aktywności oraz poszerzenie swoich kompetencji.

 

Na spotkaniu wskazano, że jednym z kluczowych sposobów zewnętrznej aktywności będą publiczne debaty eksperckie w tematach istotnych społecznie i gospodarczo. 

Inauguracja

25 września 2018

Powrót do listy

Debaty

Debata

 Solidarność międzypokoleniowa  będzie jednym z największych wyzwań polityki społecznej w XXI w. 

Jednym z wciąż nierozwiązanych problemów obniżonej dzietności jest nieskupianie polityki rodzinnej wokół sprzężeń na styku z rynkiem pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zrównoważony rozwój  to sytuacja, gdy bieżące pokolenia nie żyją na koszt przyszłych pokoleń.   

Znaczącym czynnikiem podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce jest skuteczność zarządzania zarówno

na poziomie podstawowych jednostek państwa - gmin czy powiatów - jak

i samych przedsiębiorstw

 

 

Nowoczesny system emerytalny powinien znosić regułę wieku emerytalnego na rzecz zgromadzonej składki. Uelastyczni to rynek pracy oraz urealni jej rynkową wycenę.  

 

 

 Stabilność finansowa 

jest dobrem publicznym

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

 

 

 Gospodarka to ludzie 

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

Konkurencja o  kapitał ludzki  będzie największą szansą i ryzykiem dla rozwoju cywilizacyjnego państw i regionów w XXIw.

 

 

 

 

Współczesne państwa będą konkurować międzynarodowo  warunkami życia,  które stwarzają dla swoich społeczeństw

 

 

 

 

Rolą państwa jest zapewnienie równowagi regulacyjnej dla sektora finansowego.

Jej nadmiar lub niedobór skutkuje chłodzeniem gospodarki lub wzrostem rynka niestabilności instytucji finansowych (S Kluza)

 

 

 

 

NIE PRZEGAP
NAJBLIŻSZEJ
DEBATY

Sprawdź termin

Działamy na rzecz budowy kapitału społecznego
oraz podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce.
  1. pl
  2. en
Copyright 2020 INSTYTUT DEBATY EKSPERCKIEJ I ANALIZ QUANT TANK All Right Reserved