Historia marketingu dowodzi, że każdy brand ma swoją wartość. W brand można inwestować i podnosić jego wartość. Paleta działań jest bardzo szeroka i wszechstronna w zależności, jakiego produktu dany brand dotyczy. Budując wartość brandu uzyskuje się dodatkowe korzyści z jego wykorzystania przy sprzedaży produktów; rozpoznawalność to wartość rynkowa. Ze względu na rozpoznawalność i pozytywne wrażenie klientów można oczekiwać zdecydowanie większej marży. Jest to więc źródłem bogactwa firm.

 

Czy państwo, albo nazwa państwa może być brandem samym w sobie? Czy Polska obecnie posiada brandy o światowej rozpoznawalności i identyfikowane jako polskie? Czy firmowanie „Polską” produktów i usług zagranicą zwiększa ich wartość? Czy budowanie wartości „Polski jako bandu” wymaga strategii państwa [vs. prywatne firmy powinny poradzić sobie z tym samodzielnie]?

 

Brand: POLSKA

08 maja 2019

Powrót do listy

Debaty

Debata

Zaproszenie

Nota prasowa

 Solidarność międzypokoleniowa  będzie jednym z największych wyzwań polityki społecznej w XXI w. 

Jednym z wciąż nierozwiązanych problemów obniżonej dzietności jest nieskupianie polityki rodzinnej wokół sprzężeń na styku z rynkiem pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zrównoważony rozwój  to sytuacja, gdy bieżące pokolenia nie żyją na koszt przyszłych pokoleń.   

Znaczącym czynnikiem podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce jest skuteczność zarządzania zarówno

na poziomie podstawowych jednostek państwa - gmin czy powiatów - jak

i samych przedsiębiorstw

 

 

Nowoczesny system emerytalny powinien znosić regułę wieku emerytalnego na rzecz zgromadzonej składki. Uelastyczni to rynek pracy oraz urealni jej rynkową wycenę.  

 

 

 Stabilność finansowa 

jest dobrem publicznym

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

 

 

 Gospodarka to ludzie 

(S. Kluza 2006)

 

 

 

 

Konkurencja o  kapitał ludzki  będzie największą szansą i ryzykiem dla rozwoju cywilizacyjnego państw i regionów w XXIw.

 

 

 

 

Współczesne państwa będą konkurować międzynarodowo  warunkami życia,  które stwarzają dla swoich społeczeństw

 

 

 

 

Rolą państwa jest zapewnienie równowagi regulacyjnej dla sektora finansowego.

Jej nadmiar lub niedobór skutkuje chłodzeniem gospodarki lub wzrostem rynka niestabilności instytucji finansowych (S Kluza)

 

 

 

 

NIE PRZEGAP
NAJBLIŻSZEJ
DEBATY

Sprawdź termin

Działamy na rzecz budowy kapitału społecznego
oraz podnoszenia standardu życia i zamożności w Polsce.
  1. pl
  2. en
Copyright 2020 INSTYTUT DEBATY EKSPERCKIEJ I ANALIZ QUANT TANK All Right Reserved